Animacja komputerowa

Animacje komputerowe są ruchomymi obiektami, które powstają przy użyciu nowoczesnych technologii i odpowiednich oprogramowań. Są doskonałym urozmaiceniem przy produkcji filmu, prezentacji multimedialnej czy tworzeniu stron internetowych. Animacje komputerowe znajdują zastosowanie w wizualizacjach, spotach promocyjnych, instruktażowych i innych formach filmowych.

Animacja 2D i 3D

Trójwymiarowa animacja komputerowa w porównaniu z animacją 2D zdecydowanie lepiej i precyzyjniej oddaje rzeczywistość. Obiekt stworzony w technologii 3D jest przestrzenny, dzięki czemu nadaje grafice realizmu. Jest to zarazem bardziej czasochłonny, wymagający i stanowczo trudniejszy sposób tworzenia ruchomych obiektów. Animacje komputerowe powstają przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i zaawansowanych oprogramowań.

Animacje komputerowe – korzyści

Animacja komputerowa jest atrakcyjnym i skutecznym środkiem przekazu, sugestywnym i łatwo przyswajalnym przez grupę docelową. Doskonale sprawdzi się przy wizualizacji najnowszych technologii i zjawisk trudnych lub niemożliwych do odtworzenia bez użycia techniki komputerowej. Tworzenie animacji daje bardzo duże pole do działania: zmiany rozmiaru, formy,  kolorystyki i tekstury, położenia obiektów, manipulacji źródłem światła, modelowania interakcji między obiektami. Możliwości w tworzeniu animacji komputerowych są nieograniczone!

Produkcja animacji komputerowych

Animacje komputerowe powstają w trzech etapach – podobnie do innych form filmowych. W pierwszej fazie – preprodukcyjnej – sporządzamy scenariusz, zgodnie z którym przy wykorzystaniu nowoczesnych programów takich jak Blender, Lightwave i Maya powstają animacje (etap produkcji). Postprodukcja jest ostatnim krokiem i obejmuje wszelkiego rodzaju prace montażowe, dodanie napisów, ścieżki dźwiękowej czy efektów specjalnych.