Film informacyjny

Film informacyjny jest atrakcyjnym i skutecznym sposobem na zaprezentowanie informacji w przyjaznej i łatwo przyswajalnej przez odbiorcę formie. Jest to zarazem skuteczna metoda komunikacji marketingowej z grupą docelową.

Film informacyjny – dla kogo?

Film informacyjny jest świetnym środkiem przekazu niezależnie od tematyki prezentowanych treści. Równie skutecznie przedstawi sposób użycia farby, jak i zaprezentuje niezbędne informacje i postępowanie w przypadku bardziej złożonych produktów, technologii czy sytuacji. Może w sobie łączyć elementy innych form filmu reklamowego – wizerunkowego, korporacyjnego, instruktażowego.

Film informacyjny – korzyści

Film informacyjny stanowi atrakcyjne urozmaicenie dla standardowych broszur i tradycyjnych instrukcji obsługi. Dzięki wizualnemu przekazowi, instruktaż będzie lepiej zrozumiały, pozwoli oszczędzić czas konsumentów i zapobiegnie długiej, monotonnej analizie tekstu z instrukcją obrazkową. Film informacyjny pozwala na poprawienie lub utrzymanie wizerunku firmy, dowodzi otwartości na nieszablonowe i innowacyjne rozwiązania oraz umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Film informacyjny z Simple Frame

Film informacyjny powstaje w trzech etapach. Pierwsza faza, preprodukcja, obejmuje wszystkie działania przygotowawcze, łącznie ze sporządzeniem scenariusza. Kolejny krok, produkcja, rozpoczyna prace na planie zdjęciowym. Ostatnim, a zarazem decydującym i najważniejszym etapem, jest postprodukcja, czyli wszystkie działania montażowe odpowiedzialne za ostateczny kształt filmu. W trakcie montażu, na życzenie klienta, wzbogacamy materiał filmowy nowoczesnymi i profesjonalnymi grafikami 2D i 3D, dodajemy ścieżkę dźwiękową, głos lektora, napisy oraz inne efekty specjalne.