Film instruktażowy

Film instruktażowy służy udzielaniu wskazówek oraz wizualnie tłumaczy zasady postępowania przy realizacji określonego zadania. Jest to doskonałe, przydatne dopełnienie różnego rodzaju szkoleń czy tradycyjnych instrukcji obsługi. Forma audiowizualna jest skuteczna i łatwo przyswajalna przez odbiorcę. To, co napisane w tekście nawet w najbardziej uschematyzowany, uporządkowany i klarowny sposób, przy użyciu obrazu i dźwięku można przekazać zdecydowanie łatwiej, szybciej i bardziej zrozumiale.

Film instruktażowy – korzyści

Film instruktażowy może polepszyć komfort użytkowania określonych produktów oraz podwyższyć kwalifikacje pracowników. Typowe formy instrukcyjne, takie jak broszury, nie są zbyt atrakcyjną formą przekazu, mogą być nieczytelne i niezrozumiałe dla odbiorcy. Audiowizualna instrukcja obsługi rozwiązuje problemy tradycyjnych instruktaży, dodatkowo pełniąc funkcję filmu promocyjnego danej firmy.

Film instruktażowy – założenia

Funkcją filmu instruktażowego jest precyzyjne objaśnienie zasad działania określonego produktu, przepis na realizację danego zadania czy wdrożenie pracowników w nowe technologie zastosowane w firmie. Celem filmu instruktażowego może być zarówno spełnienie funkcji dydaktycznych, jak i promocyjnych.

Produkcja filmu instruktażowego

Film instruktażowy korzysta dokładnie z tych samych technologii, co pozostałe formy filmowe. Na trzech etapach produkcji tworzy się scenariusz (preprodukcja), trwają prace na planie zdjęciowym (produkcja) oraz finalnie specjaliści montują film, dodają napisy i ścieżkę zdjęciową, urozmaicają realizację grafiką i animacjami (postprodukcja).