Film rekrutacyjny

Video rekrutacyjne jest niekonwencjonalnym narzędziem marketingowym, które coraz częściej znajduje zastosowanie wśród działań PR-owych korporacji. Jest to innowacyjna, skuteczna metoda prowadzenia naboru przyszłych pracowników, przy jednoczesnej promocji firmy.

Video rekrutacyjne – zalety i założenia

Rekrutację można przeprowadzić na wiele sposobów. Idealnym wzbogaceniem i urozmaiceniem procesu naboru nowych pracowników jest wykorzystanie w tym celu odpowiednio przygotowanego clipu video, który jednocześnie może posłużyć za film wizerunkowy. Aby film rekrutacyjny był skuteczny i spełniał swoje podstawowe założenia, powinien być zindywidualizowany, skierowany do konkretnej grupy odbiorców, potencjalnych pracowników jednej albo zbliżonej profesji. Ważnym elementem, który pomaga wzbudzić zaufanie jest naturalność i realizm, ujęcie prawdziwych ludzi w codziennych sytuacjach zawodowych. Video pozwala na wprowadzenie nowego, potencjalnego pracownika w podstawowe obowiązki, atmosferę panującą w firmie oraz przyjęte zwyczaje, a nawet umożliwia pośrednie zapoznanie z zespołem i współpracownikami. Film rekrutacyjny stwarza duże możliwości informacyjne oraz wizerunkowe – spot powstały na potrzeby naboru nowych pracowników może zostać wykorzystany w celach promujących korporację, budowania świadomości firmy i jej określonego wizerunku. Audiowizualna forma rekrutacji jest atrakcyjna dla odbiorcy i efektywna dla pracodawcy.

Film rekrutacyjny z Simple Frame

W tworzeniu wszelkich form filmowych mamy kilkunastoletnie doświadczenie. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, wykorzystujemy nowe technologie i oprogramowania, a nasz zespół tworzą wysoko wykwalifikowani pasjonaci. Na etapie postprodukcji, na życzenie klienta, uatrakcyjniamy produkcje profesjonalnymi animacjami 2D i 3D oraz dodajemy efekty specjalne.