Film z warsztatów

Video z warsztatów może być skutecznym narzędziem informacji i komunikacji marketingowej. Profesjonalne nagranie ważnego biznesowego eventu i fachowy montaż otwierają drzwi do niezliczonych możliwości dystrybucji i wykorzystania pozyskanego materiału.

Video z warsztatów jako promocja

Spot z warsztatów może stanowić świetną pamiątkę dla uczestników i organizatorów wydarzenia, jednocześnie spełniając funkcję promocyjną i wizerunkową. W związku z rozwojem globalizacji, szybkim postępem informatycznym i stale rosnącą popularnością środków masowego przekazu, video marketing nabiera szczególnej wagi. Dystrybucja reklam video na popularnych serwisach internetowych i portalach społecznościowych jest ogólnie dostępna i nie wymaga dużych nakładów finansowych, jednocześnie gwarantując bardzo szeroką grupę odbiorców. Audiowizualna forma promocji jest atrakcyjna dla widza, łatwo przyswajalna i zdecydowanie ciekawsza od standardowych środków komunikacji marketingowej.

Zastosowanie filmu z warsztatów

Video z warsztatów może spełniać podobne funkcje do filmów szkoleniowych, wizerunkowych, promocyjnych i korporacyjnych. Nagrywając ważne wydarzenie biznesowe, w zależności od przeznaczenia filmu, można zaprezentować wysiłek organizatorów włożony w przygotowanie eventu, skupić się na uczestnikach wydarzenia, lub podkreślić prestiż samych warsztatów. Film z wydarzenia może promować zarówno całą korporację, jak i sam event, kreować pożądany wizerunek firmy czy znaleźć zastosowanie w szkoleniu nowych pracowników.

Film z warsztatów z Simple Frame

Specjalizujemy się w produkcji filmów od kilkunastu lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu rozumiemy rynek, na którym działamy, śledzimy trendy, korzystamy z profesjonalnego sprzętu, najnowszych technologii i oprogramowań. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie produkcji filmów wizerunkowych, sprzedażowych, korporacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.