Montaż filmów

Montaż jest przygotowywany w okresie postprodukcji, czyli w ostatnim etapie trójfazowej produkcji filmowej. Niezależnie od długości, tematyki i rodzaju spotu, jego produkcja przebiega podobnie do innych form filmowych. Pierwszym krokiem jest sporządzenie scenariusza, według którego można rozpocząć prace na planie zdjęciowym. Ostatnim etapem, najbardziej czasochłonnym i odpowiedzialnym za ostateczny kształt produkcji, jest postprodukcja, obejmująca wszelkiego rodzaju prace montażowe.

Montaż – dlaczego taki ważny?

W chwili zakończenia zdjęć na planie, film ma niewiele wspólnego z ostateczną wersją, która kończy prace postprodukcyjne. Spot przy wykorzystaniu nowoczesnych technik cyfrowych i najnowszych oprogramowań jest poddawany montażowi, czyli przede wszystkim łączeniu ze sobą oddzielnych ujęć, które po obróbce stworzą spójną całość. Montaż jest decydującym i kluczowym elementem powstawania nowej produkcji. Dzięki odpowiedniemu dobraniu metod i technik montażu, uzyskuje się pożądany klimat filmu, wpływa na dynamikę i kontroluje tempo akcji. Montaż konstruuje całą narrację filmu, tworzy jego schemat rytmiczny, wyznacza drogę interpretacji widza, jego wrażeń i emocji.

Co można uzyskać na etapie montażu?

Montaż obejmuje szereg prac wykończeniowych, nadających produkcji ostateczny kształt. W okresie postprodukcji można dodać napisy, ścieżkę dźwiękową, skorygować barwę i muzykę. Dodatkowo, w ostatnim etapie produkcji powstają animacje 2D i coraz bardziej popularne grafiki 3D. Montaż pozwala na osiągnięcie efektów niewykonalnych bez użycia techniki komputerowej – chociażby ze względu na zbyt wysokie koszta realizacji danej sceny czy trudne warunki wiarygodnego odtworzenia scenerii.