Montaż video

Montaż video jest kluczowym, decydującym elementem w każdej produkcji filmowej. Nadaje ostateczny kształt, jest finalnym efektem realizacji. Produkcja różnych form filmowych przebiega podobnie, niezależnie od długości, rodzaju i tematyki filmu. Obowiązkowym elementem składowym jest postprodukcja, czyli techniczne prace wykończeniowe, w których mieści się montaż.

Czym jest montaż filmowy?

Każda produkcja filmowa składa się z trzech etapów. Pierwszy, preprodukcja, obejmuje wszystkie działania przygotowawcze i organizacyjne oraz sporządzenie scenariusza. Druga faza, produkcja, dotyczy wszelkich prac związanych z planem zdjęciowym. Wbrew powszechnie panującej opinii, koniec zdjęć nie kończy pracy filmowej i nie ma znaczącego wpływu na ostateczny efekt realizacji. Umiejętny montaż jest równie ważnym elementem realizacji filmu, tak jak dobry scenariusz i profesjonalne zdjęcia. Od montażu zależy atmosfera i klimat produkcji, tempo akcji, dynamika i niwelowanie ewentualnych błędów, powstałych w czasie produkcji. Jest to niezwykle czasochłonny, kreatywny i skomplikowany proces. Montażyści łączą ze sobą kolejne ujęcia, organizują poszczególne sekwencje w odpowiednim czasie. W okresie postprodukcji można wzbogacić projekt wizualizacjami, animacjami 2D i grafikami 3D, skorygować dźwięk i obraz, dodać wszelkiego rodzaju efekty specjalne, napisy oraz nagranie lektorskie.

Montaż video z Simple Frame

Zrealizujemy postprodukcję zarówno dla osób indywidualnych, jak i dużych firm, stacji telewizyjnych. Wykorzystujemy najnowsze techniki, nowoczesne oprogramowania, a lata doświadczenia w połączeniu z kreatywnym i profesjonalnym zespołem są naszą gwarancją na sukces i wysoką jakość świadczonych usług.