Produkcja filmów

Produkcja filmowa jest zespołem czynności, które prowadzą do realizacji dowolnej formy filmowej – niezależnie od rodzaju i długości filmu, prace nad projektem wyglądają podobnie. Każda produkcja przebiega w trzech etapach: preprodukcji, produkcji i postprodukcji.

Preprodukcja i produkcja

Preprodukcja jest etapem, który poprzedza zdjęcia. W tym czasie trwają wszelkiego rodzaju szkice, czynności przygotowawcze i organizacyjne, wyznacza się termin trwania zdjęć oraz powstaje koncepcja realizacji, która przybiera formę scenariusza, będącego podstawą dalszych działań. Jest to czas na ścisłą współpracę zleceniodawcy z wykonawca. Kolejna faza, produkcja, obejmuje prace na planie zdjęciowym i trwa od pierwszego do ostatniego dnia zdjęć. W trakcie produkcji nagrywany jest kompletny materiał filmowy, niezbędny do zmontowania finalnej wersji filmu w okresie postprodukcji.

Postprodukcja

Ostatni etap produkcji filmowej jest kluczowy i decydujący w kwestii ostatecznego efektu realizacji. Jest to tak samo ważny proces, jak scenariusz i zdjęcia. Postprodukcja jest odpowiedzialna za ostateczny kształt filmu, nadanie odpowiedniego tempa i dynamiki, tworzenie adekwatnej atmosfery i klimatu, prowadzenie emocji widza, prawidłowe zmontowanie sekwencji filmowych w czasie. Montaż filmowy polega na łączeniu ze sobą ujęć, tworzenie spójnej, logicznej całości z poszczególnych kadrów. Profesjonalny montaż umożliwia nie tylko skorygowanie obrazu czy dźwięku, ale również ewentualne błędy powstałe w czasie zdjęć. Na tym etapie można urozmaicić produkcję różnego rodzaju wizualizacjami, profesjonalnymi grafikami 2D i 3D, wzbogacić realizację ścieżką dźwiękową, napisami, nagraniem lektora, efektami specjalnymi i trikami filmowymi.