Video explainer

Wszelkiego rodzaju działania promocyjne mają na celu poprawę sprzedaży określonego produktu, zwiększenie rozpoznawalności danej marki i jej udziału w rynku. Video explainer jest świetnym sposobem komunikacji marketingowej, skutecznym narzędziem reklamowym o wielu możliwościach zastosowania.

Video explainer – zalety

Filmy produktowe mogą urozmaicić oferty przedstawicieli handlowych i sprzedawców, wzbogacić galerie zdjęciowe na stronach sklepów internetowych o bardziej realistyczne video. Efektowne zaprezentowanie produktu podnosi jego atrakcyjność. Audiowizualna forma przekazu jest bez wątpienia łatwiej przyswajalna i ciekawsza dla odbiorcy.

Video explainer jako promocja

Odpowiednio przygotowana strategia marketingowa z powodzeniem wprowadzi na rynek nowy produkt. Dzięki popularności i powszechności internetu oraz mediów społecznościowych, dystrybucja będzie niezwykle skuteczna, jednocześnie przy niskich nakładach finansowych. Video explainer jest narzędziem, pozwalającym na podtrzymanie obecnej grupy konsumenckiej i łatwe pozyskiwanie nowych, potencjalnych klientów.

Produkcja filmów z Simple Frame

Video explainer powstaje podobnie do innych form filmowych – w trzech etapach. Preprodukcja jest bardzo wczesnym etapem i obejmuje wszystkie prace przygotowawcze i organizacyjne. Produkcja odbywa się na planie zdjęciowym. Ostatnia faza, preprodukcja, jest decydująca i odpowiada za ostateczną wersję filmu. W tym okresie materiał podlega montażowi, dodawane są animacje 2D i 3D, ścieżka dźwiękowa, głos lektora czy efekty specjalne. Dom produkcyjny Simple Frame oferuje szereg usług w zakresie produkcji i postprodukcji filmowej. Działamy na rynku od kilkunastu lat, z powodzeniem tworzymy wszelkiego rodzaju filmy produktowe, spoty promocyjne, filmy wizerunkowe, rekrutacyjne.